ПОЧЕТНА

Основни подаци

Полазне основе

Радно време

Календар рада

Припремљеност установе

Документа

ДОБРО ДОШЛИ!

Драги родитељи и децо, радује нас што сте посетили страницу нашег вртића. Ово је место на коме можете добити све важне информације везане за нашу Установу, начин рада и врсте програма које спроводимо, као и друге појединости које нас чине посебним и препознатљивим у подручју предшколског школовања.

Жеља нам је да наш вртић деци постане други дом у којем ће живети сигурно и задовољно, а све вас позивамо на сарадњу и партнерство како бисмо допринели томе заједно.

Страница је информативног карактера, намењена одраслима али нисмо заборавили и наше малишане који се могу забавити и научити много тога.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Предшколска установа "НАША РАДОСТ"
Солунских бораца 4, 19370 Бољевац
Тел: 030/463-325, Тел/Факс: 030/461-738
е-пошта: nasaradostbo@gmail.rs
www.punasaradost.edu.rs
* * * * * *
Овлашћено лице: Милијић Весна
Шифра делатности: 8891
Јединствени број корисника: 04562
ПИБ: 100704156
Матични број: 07257171
Број жиро рачуна: 804 - 448661 - 20

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно - здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Оснивач установе је Општина Бољевац.

Годишњи плана рада за радну годину доноси се до 15 септембра на основу:

• Закона о основама система образовања и васпитања;
• Закона о предшколском васпитању и образовању важећим основама програма предшколског васпитања и образовања;
• Закона у области социјалне и здравствене заштите;
• Извештаја о раду Предшколске установе ''Наша радост, Бољевац'' за предходну годину.

Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно - здравствене и социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:

• Буџета Општине Бољевац (делатност се финансира на основу закона у висини 80% трошкова)
• Буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу финансирања програма)
• Уплата родитеља

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

• Броја уписане деце
• Формираних васпитних група
• Броја запослених
• Материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених кроз финансијски план.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време ПУ "Наша радост" Бољевац
06:00 - 16:00

• Целодневни боравак од 06:00 до 16:00 часова
• Полудневни боравак од 08:00 до 12:00 часова
• Стручна служба од 07:00 до 15:00 часова
• Остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе од 06:00 до 18:00 часова

КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Радна година је почела 3. септембра 2018. године, а завршава се 31. августа 2019. године.

Јесењи распуст је од 9.11. до 12.11.2018.

Зимски распуст ће бити подељен на два дела: први део од 3. јануара до 9. јануара, други део од 01.фебруара до 18. фебруара.

Пролећни распуст почиње 26. априла и завршава се 3.маја, док ће летњи распуст трајати од 15. јуна до 31. августа 2019.године.

Запослени у Установи имају право да не раде на дан следећих верских празника, и то:

• на први дан крсне славе
• припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2019. године, на први дан Божића
• припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника - почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса - (од 26. априла до 3.маја 2019.).

У радној 2018/19. години Установа неће радити у дане државних празника и то:

• Дан примирја у Првом светском рату у понедељак 12. новембра 2018. године.
• Нова година, 01. и 02. јануара 2019. године (уторак и среда).
• Дан Установе - 01. фебруара обележава се радно уз пригодан дечји програм и пријем гостију.
• Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2019. године (петак и субота).
• Празник рада, 1. и 2. маја 2019. године (среда и четвртак).

ПРИПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Предшколска Установа „Наша радост“ Бољевац је за радну 2018/19. годину уписала 156 дететa. Сваке године се број уписане деце смањује, разлог овако малог броја уписане деце је мали број рођене деце на нашој територији. Установа је припремно предшколским програмом обухватила 97 % рођене деце, остали број је обухваћен радом учитеља при школи ( због малог броја деце установа у тим срединама није могла да формира групе). Предшколски програм остварује се у самој Установи и у групама на терену. У самој установи рад се одвија у: 2 јаслене, 3 васпитне и 1 припремнa предшколскa групa (целодневни и полудневни боравак). Припремни предшколски програм обухвата 73 дeтета и остварује се у 8 предшколских група: 1 предшколска група у самој Установи и 7 у адаптираном школском простору на терену (у Подгорацу, Боговини селу, Боговини насељу, Сумраковцу, Оснић селу, Савинцу и Лукову).Рад у установи је стручно заступљен.

Управни одбор је на својој седници 13.09.2018. године усвојио Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе,,Наша радост,,Бољевац за радну 2017/18. годину као и Годишњи план рада предшколске установе,,Наша радост,,Бољевац за радну 2018/19. Годину као и остале Извештаје и Планове.

Установа је припремљена за почетак радне године:
- Подељена распоредна Решења васпитачима,
- На основу уписа извршена подела деце по групама,
- Набављене су Радне књиге васпитача,
- Извршена набавка дидактичког материјала, играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима,
- У свим групама извршено је генерално чишћење, дезинфекција простора и играчака,
- Извршен је санитарни преглед свих запослених: васпитно особље, радници у кухињи и на одржавању хигијене, како у самој установи тако и у групама на терену,

Просторије и довориште установе су богато и разноврсно опремљени и у свему подређени раду са децом а како би били у функцији дечјег развоја и напредовања установа је заменила делове намештаја у радним собама. Наставна средста које установа поседује стално се допуњују новим и савременим средствима. У радним собама замењен намештај који је дотрајао, замењени стари центри интересовања и обогаћени новим. Имамо проблем са мањим бројем радника и васпитача, због Уредбе о запошљавању која је на снази и ограниченим буџетом.

Ове јесени добили смо донацију од фабрике Bio Energy Point - парни котао на пелет, он је прикључен на постојећу мрежу и адаптиран је простор за складиштење пелета.

АКТУЕЛНО