ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ВРТИЋА

Рок за достављање понуда: 28.06.2024. године до 14:30 часова.

Отварање понуда: 28.06.2024. године у 15:10 часова.

ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Click here to add your own text